MUDr. Helena Kotlánová

Vedoucí lékařka


1987 promoce na LF UJEP Brno
1990 atestace z pediatrie
1993 zahájení provozu soukromé ambulance
1995 osvědčení k výkonu lékařské praxe
2006 odborná způsobilost přiznaná Ministerstvem zdravotnictví k výkonu povolání lékaře obor Praktický lékař pro děti a dorost
Diplom celoživotního vzdělávání vystavený Českou lékařskou komorou
MUDr. Věra Stejskalová

Praktický lékař pro děti a dorost
Hana Přibylová

Dětská sestra


Licence Ministerstva zdravotnictví pro obor dětská sestra a pro samostatnou práci bez odborného dohledu
Laktační poradkyně
Homeopatické konzultace
Monika Jakubcová

Dětská sestra


Licence Ministerstva zdravotnictví pro obor dětská sestra a pro samostatnou práci bez odborného dohledu
Laktační poradkyně